רכבת מוסי - המשא ומתן עם היינריך הימלר באמצעות ד"ר זאן-מארי מוסי לשם הצלת יהודים ממחנות הריכוז בגרמניה (סתיו 1944 - אביב 1945)

סימול עבודת המחקר : כ8 - 192

שם המחבר: בן-ציון שמואל
שנה לועזית: 1989
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

פעילות גופים יהודים בשוויץ להצלת יהודים בשואה, קבוצת שטרנבוך
והקמת ארגון הסעד היהודי למען הפליטים בשנחאי ( ,(HIJEFS הצטרפות
ראובן הכט לארגון; דמותו של ז'אן מארי מוסי ומניעיו לסייע
בהצלת יהודים, פגישותיו עם הימלר; יציאת רכבת הניצולים לשוויץ;
הסיבות לכשלון ההסכם.

מילות מפתח