שירי בית"ר והאצ"ל (1948-1923)

סימול עבודת המחקר : כ8 - 191

שם המחבר: זכרוביץ ירדנה
שנה לועזית: 1995
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

ציטוטים משירי בית"ר והאצ"ל המלווים בהסברים קצרים על נסיבות
כתיבתם. ביוגרפיות קצרות של כותבי השירים ושמות השירים שחיברו.
נספח: שירון מצעד שירי המחתרת.