קופת חולים לאומית, דו"חות וסקירות

02.09.1945 - 30.09.1956

סימול התיק : ד 3 - 3

שייך לארכיון: קופת חולים לאומית

תוכן

דו"חות וסקירות על פעילות קופת חולים לאומית במחלקות השונות
ובסניפים. נספחים לדין וחשבון לועידה הארצית המכיל דו"ח כספי של
מרכז קופת חולים לעובדים לאומיים.