הסתדרות עובדים לאומית, כרטיסים שונים

26.12.1935 - 09.11.1950

סימול התיק : ד 2 - 6

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

תעודות חבר, הזמנות, כרטיסי עבודה, קבלות, שאלון פרטים אישיים,
טופס העברת חבר, טופס דין וחשבון חדשי וטופס מצב מיסים.

מילות מפתח