אנשל - אדם ולוחם: אנשל שפילמן

סימול הספר : צ1- 620

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: יאיר ע"ש אברהם שטרן
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1995
שנת ההוצאה העברית: תשנה
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

זכרונותיו של אנשל שפילמן ושל חבריו ובני משפחתו עליו ועל פעילתו
ב: בית"ר פולין, בתנועה הרביזיוניסטית, באצ"ל ובלח"י, שהותו
ובריחתו מהכלא בירושלים. זכרונות על עולי הגרדום משה ברזני ומאיר
פיינשטיין.