הלפרין ירמיהו, מאמרים בעיתונים בשנים 1954 - 1964

05.01.1954 - 24.01.1964

סימול התיק : פ 77 - 4/ 3

שייך לארכיון: הלפרין ירמיהו

תוכן

ירמיהו הלפרין. מאמרים בעיתונים בשנים 1954 - 1964.
נושאים עיקריים: תולדות "ההגנה", פרעות תר"פ, ועידת סן-רמו, תגובת הישוב על מאסרו של ז'בוטינסקי בכלא עכו, שמועות על מסירת המנדט על ארץ ישראל לשלטון ערבי, יחסים בין היהודים לדרוזים בזמן השלטון התורכי, הקמת ברית החייל, תולדות הימאות העברית, הקמת הבריגדה היהודית, חפירת תעלת אילת, פרשת רצח ארלוזורוב, משפט קסטנר, יחסים בין ישראל לארצות הברית, יחסים בין ישראל למצרים, סקירת תוכן החוברת האחרונה של זאב ז'בוטינסקי "Jewish Marine League": תולדות הימאות העברית, ייסוד הליגה הימית העברית, בית הספר הימי בצ'יוויטבקיה, רשימת ספינות לימוד של בית"ר, הקמת ברית ידידי הספנות העברית, הפלגה באניה "תאודור הרצל", יחסים בין יוסף טרומפלדור וזאב ז'בוטינסקי לבין ההסתדרות הציונית העולמית, בית הספר הראשון למדריכי בית"ר, סיפור עלייתו של ירמיהו הלפרין לארץ ישראל.

מילות מפתח