הסתדרות עובדים לאומית, תזכירים

01.02.1940 - 26.02.1943

סימול התיק : ד 2 - 1/ 6

שייך לארכיון: הסתדרות עובדים לאומית

קבצים מצורפים

תוכן

תזכירים של הועד הפועל על בעיות העבודה בארץ- ישראל, אחד שהוגש
לאדון גרייבס - היועץ לענייני עבודה על-ידי ממשלת ארץ-ישראל (גם
באנגלית), על הועד הלאומי וענייני עבודה ועל חלוקת עבודה בארץ עם
הסתדרות העובדים הכללית, קביעת שכר מינימום, תוספת יוקר, הסדרת
אספקת מצרכים וחוק ביטוח סוציאלי של חובה בארץ ישראל.