ארגון עובדי הצה"ר ובית"ר, תזכירים

27.07.1930 - 01.08.1932

סימול התיק : ד 1 ב - 3

שייך לארכיון: ארגון עובדי הצה"ר ובית"ר

קבצים מצורפים

ד1 -ב-3.PDF הורדת קובץ

תוכן

תזכיר אל נשיאות הועידה העולמית הרביעית של הציונים
הרביזיוניסטים בפראג בענייני הארגונים החקלאיים של הצה"ר בא"י.
מכתב מאת המתישבים הרביזיוניסטים אל נשיאות הועידה בנושא הקמת
מושבה חקלאית (גם עותק בגרמנית). תזכיר מאת המזכירות הארצית של
הארגון אל מועצת נציבי בית"ר, וינה בנושאי הכשרה מקצועית
תרבותית. פרוט התקציב של הארגון לשנת 1931.