מכון ז'בוטינסקי - תרגיל בניתוח מערכות

סימול עבודת המחקר : כ8 - 190

שם המחבר: מזרחי אברהם
שנה לועזית: 1995
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: ארכיונאות

מילות מפתח