תנועת החירות - מארגון מחתרת למפלגה פוליטית

סימול הספר : חרות- 94

שם מחבר הספר: ברגמן דובי
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1983
שפה: עברית
הערות: תדפיס מתוך: כיוונים, כתב-עת ליהדות ולציונות, חוברת 21, נובמבר 3891.

תוכן

פירוק האצ"ל. המשא ומתן עם ההגנה, הועד הלאומי והממשלה הזמנית
לפירוק האצ"ל. האצ"ל בישראל אחרי 15/5/1948. האצ"ל בירושלים מאי
1948 - ספטמבר 1948. האצ"ל בגולה: מאי 1948-ינואר 1949. המעבר
הארגוני-פוליטי: תיאור הקמת תנועת החרות. הרקע המדיני רעיוני של
האצ"ל. ההחלטה על הקמת תנועה פולטית על-ידי האצ"ל. הכרזת הקמת
תנועת החרות. ההתארגנות והמבנה הזמניים של תנועת החרות יוני 1948
דצמבר 1948. תרשים המבנה הארגוני של התנועה 1949. התארגנות תנועת
החרות באירופה. תנועת החירות בירושלים 1948. מערכת היחסים בין
תנועת החרות לבין ברית הצה"ר המאוחדת 1949-1948. המועצה הארצית
הראשונה של תנועת החרות. הבחירות לכנסת הראשונה. הוועידה הארצית
הראשונה של תנועת החרות. הזיקה האידאולוגית של אצ"ל וחרות.
הרעיונות הבסיסיים של האצ"ל. הגשמת רעיונות האצ"ל במצע תנועת
החרות. אמצעי התקשורת של אצ"ל וחרות: צורות ומהות הפניה לעם.