REVOLTA

סימול הספר : צב- 440

שם מחבר הספר: BEGIN MENACHEM
מוציא לאור: VIRGIL MONTAUREANO
מקום ההוצאה: Israel, Tel Aviv
שנת ההוצאה הלועזית: 1965
שפה: רומנית

תוכן

המרד - זכרונותיו של מנחם בגין מתקופת פעילותו באצ"ל. פרוט ראה
במהדורה העברית.