חברי פלוגת הגיוס בית"ר חדרה: 1 ר.מורדון 2 זלקה שטין 3 צ. קולר 4 י. זונברד 5 טניה 6 מרדכי זליקוביץ 7 'ליבלה' 8 רבקה 9 שולמית צור 10 הדסקה ברנד 11 ר. בן-דוד 12 פ. ליבן 13 ש. שמעונוביץ 14 ח. בלטל 15 מ. ברנד (נורי) 16 א. צוקרמן 17 ח. בורן 18 יעקובי 19 א. בירן (אגסי) 20 ד. וינרוך 21 ש. חפשן 22 הלל צור 23 ר. פלדקויט 24 יצחק לחמי 25 נחום 26 א.קופשטין ד. יודלביץ 28 משה שטיין 29 גרשון שלפוברסקי 30 בורקה ליטמן

סימול התצלום : תצ- 7744

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/10/1932
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים