THE JEWISH PEOPLE: A PICTORIAL HISTORY

סימול הספר : ית- 2159

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: KETER BOOKS
מקום ההוצאה: Eretz Israel, Jerusalem
שנת ההוצאה הלועזית: 1973
שפה: אנגלית
איורים: איורים

תוכן

תולדות עם ישראל בתמונות גם על: ציונות, השואה, המאבק להקמת
המדינה, מלחמת העצמאות, מבצע סיני.