האצ"ל: הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל

סימול הספר : צב- 1074/ 3

שם מחבר הספר: קיסטר יוסף
מוציא לאור: משרד הבטחון, יחידת המוזיאונים
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 2005
שנת ההוצאה העברית: תשס"ה
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: מהדורה רביעית

תוכן

הרקע להקמת האצ"ל; מקורו של השם הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל;
מאורעות תרפ"ט 1929; משבר ופילוג בהגנה; למקורו של השם "הארגון הצבאי
הלאומי בארץ ישראל"; בית הספר לקצינים ולמדריכים של בית"ר; מאורעות
תרצ"ו-תרצ"ט 1939-1936; עליית אף על פי; פרוץ מלחמת העולם השנייה;
הפילוג (השני) ומות ז'בוטינסקי; עם לוחם; במרד גטו ורשה; הסזון; תנועת
המרי העברי; גולי אפריקה; ייצור נשק; עולי הגרדום מבצעי אצ"ל במלחמת העצמאות:
כיבוש יפו;המערכה בירושלים; אלטלנה; האצ"ל משתלב בצה"ל; הנדר, המרד, השלום -
לדמותו של מנחם בגין.
נספחים: פשיטה על תחנת השידור ברמאללה; פשיטה על שדה התעופה לוד; פריצת כלא עכו;
הקרב ברמת רחל; שמות וכינויים באצ"ל; תאריכון פעולות; רשימת הנופלים במערכות האצ"ל;
החלום נשאני (שיר) מאת שלמה סקולסקי; רשימת קיצורים; ביבליוגרפיה נבחרת; רשימת כרוזים;
מפתח שמות.