גל-העד שהוקם לזכר ארבעה עשר חברי משמר הירדן שנהרגו בהתקפה הסורית על הישוב בעת מלחמת העצמעות.

סימול התצלום : תצ- 7631

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 01/01/1949
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים