חורבות הישוב משמר הירדן לאחר הכיבוש הסורי בעת מלחמת העצמאות.

סימול התצלום : תצ- 7621

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/01/1948
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים

מילות מפתח