המשמעות הספרותית-פסיכולוגית של המושג דם בשירת אורי צבי גרינברג בשנות העשרים והקשר בינה ובין השקפת עולמו הפוליטית וההיסטורית.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 189

שם המחבר: רוזין אורית
שנה לועזית: 1995
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

ניתוח פסיכולוגי ספרותי להבנת מוטיב הדם אצל אורי צבי גרינברג
כתוצר של אישיותו והקשרים שבין אישיותו, השקפת עולמו הפוליטית
ותפיסותיו ההיסטוריות.