הקרב על ירושלים במלחמת העצמאות

סימול הספר : צב- 1120

שם מחבר הספר: מיכאלי עובד
מוציא לאור: ספרית אריאל
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1994
שנת ההוצאה העברית: תשנה
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: בספר כ-70 תמונות, רבות מהן נדירות המתפרסמות כאן לראשונה. בתוך כתב עת לידיעת ארץ-ישראל, מס' 104, שנה 16, נובמבר 1994. הספר נמצא בארון הספרים אצל נפתלי.

תוכן

תאור הקרבות בירושלים ובסביבתה כולל גוש עציון במלחמת העצמאות:
מבצע: יבוסי, קלשון, קדם, שפיפון, נחשון, הראל, מכבי, בן נון,
יורם. השיירות לירושלים. הרובע היהודי בעיר העתיקה. פעילות
המחתרות: הגנה, אצ"ל, לח"י.