בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, מכתב מאת הרב גורן ותשובת מנחם בגין - קטע עתון והדפסה

03.08.1981 - 17.08.1981

סימול התיק : פ 20 - 22/ 19

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין

תוכן

פניית הרב גורן אל מנחם בגין לגבי הכללת פתחת רפיח וחבל ימית
בגבולות ארץ ישראל ואי השתייכות מדבר סיני לארץ ישראל ותשובת
מנחם בגין כי ממשלתו אולצה להסכים לפינוי הישובים בשל אי הסכמת
המערך לפצל את ההצבעה על אישור הסכמי השלום.