בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, החלטת הממשלה על הסכם עם מצרים - טיוטה בכתב יד בעברית והדפסה באנגלית

15.12.1978 - 15.12.1978

סימול התיק : פ 20 - 22/ 18

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין