הפצועים באלטלנה זעקו: מחקר מיוחד על קשר הרדיו בספינה בדרכה לא"י: 22-11 יוני 1948.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 187

שם המחבר: שריג גבי
שנה לועזית: 1979
סוג עבודת המחקר: מחקר

תוכן

ציוד הרדיו: באלטלנה, בצרפת, בארץ-ישראל. החלפת התשדורות במהלך
ההפלגה. התקשורת בין אלטלנה לבין מפקדת האצ"ל בחופי הארץ: ויתקין
ותל-אביב. הקשר בין אניות חיל-הים, צה"ל, וההגנה לבין אלטלנה.
המעקב אחרי התשדורות של בגין ומפקדי האצ"ל עם לנקין ומפקדי האניה