טקסי העלאת עצמות זאב ז'בוטינסקי לקבורה בארץ ישראל

סימול עבודת המחקר : כ8 - 188

שם המחבר: הניג ליאורה
שנה לועזית: 1994
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

מחקר סוציולוגי על משמעות הטקסים והסמלים הפוליטיים שנלוו להעלאת
עצמות ז'בוטינסקי לארץ.