התישבות חיילים ארצישראליים בצבא הבריטי לאחר מלחמת העולם השניה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 186

שם המחבר: יעקבא מאירה
שנה לועזית: 1994
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

היישוב בראשית מלחמת העולם השנייה. הספר הלבן וההתנדבות לצבא
הבריטי. גישת היישוב ומנהיגיו לשיתוף פעולה עם ממשלת בריטניה.
הרקע הכלכלי חברתי של המתגייסים. התגבשות רעיון ההתישבות
וההתארגנות, המוסדות המישבים והקשר בינם לבין החיילים. מחלקת
ההתיישבות של התנועה הרביזיוניסטית, הערכות מוסדות הישוב והקצאת
הכספים להתיישבות. פעילות ארגוני ההתיישבות. ארגון מרגולין
בנורדיה, ארגון ווג'ווד במשמר הירדן. מפות: הבעלות על הקרקע 1947
14 הישובים שהוקמו ע"י החיילים, טבלאות נתונים סטטיסטיים מספריים