הלפרין ירמיהו, הועד הציבורי לשחרור מנקס (פרשת קסטנר). התכתבות, קטעי עיתונים.

17.07.1955 - 15.08.1962

סימול התיק : פ 77 - 3/ 5

שייך לארכיון: הלפרין ירמיהו

תוכן

התכתבות בין ירמיהו הלפרין לבין מלכיאל גרינוואלד, א. עובדיה, דב שילנסקי; קטעי עיתונים.
נושאים עיקריים: משפט קסטנר - האשמת ישראל קסטנר בשיתוף פעולה פלילי
עם הנאצים ובמסירת עדות במשפטי נירנברג לטובת קורט בכר, פרשת רצח קסטנר, פעילות הועד לשחרור יוסף מנקס שהואשם ברצח ישראל קסטנר.

מילות מפתח