ד"ר יעקב אליעזר תבין תרע"ט-תשנ"ה (1994-1919): דיוקן

סימול הספר : צ1- 614

שם מחבר הספר: אלפסי יצחק
מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי בישראל
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1994
שנת ההוצאה העברית: תשנה
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

קורות חייו של יעקב אליעזר תבין ופעילותו בבית"ר, באצ"ל בארץ
ובגולה, מאסרו בתקופת הסזון, פעילותו בתנועת החרות וחרות הצה"ר,
בועד הפועל הציוני, ברשות השידור ובמכון ז'בוטינסקי.