לתולדות סיפור הפשע העברי בארץ ישראל

סימול הספר : ית- 1664

שם מחבר הספר: שביט זהר ויעקב
מוציא לאור: אוניברסיטת תל-אביב
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1974
שפה: עברית
הערות: תדפיס מתוך: הספרות , כתב עת למדע הספרות, חוברת 19-18, דצמבר 4791.

תוכן

המאמר מתייחס גם ללגיטימציה שנתן זאב ז'בוטינסקי לספרות פשע
וספרות לא קאנונית בעברית.