ארתור רופין: חייו ופועלו

סימול הספר : צ1- 703

שם מחבר הספר: גורן יעקב
מוציא לאור: יד טבנקין - מרכז מחקרי, רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 2005
שנת ההוצאה העברית: תשס"ה
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: נספחים. מפתח שמות. מפתח עניינים ונושאים. מפתח כתבי-עת, ספרים ומאמרים

תוכן

סיפור חייו של ארתור רופין, פעילותו למען עליה ויישוב היהודים בארץ ישראל, רכישת קרקעות והקמת המוסדות הציבוריים בארץ ישראל כגון, בית משפט השלום.
בספר גם: ייסודה של ברית השלום, יחסים בין ארתור רופין לבין זאב ז'בוטינסקי, דוד בן גוריון וחיים ארלוזורוב; חלוקי דעות ביניהם בשאלת הערבים בארץ ישראל.