ISRAEL'S LEGITIMACY IN LAW AND HISTORY

סימול הספר : מ- 549

שם מחבר הספר: FEITH J., O'BRIEN WILLIAM V., ROSTOW EUGENE V., RIEBENFELD,PAUL S., HABERSTAM MALVINA, HORNBLASS JEROME; SIEGEL EDWARD
מוציא לאור: CENTER FOR NEAR EAST POLICY RESEARCH
מקום ההוצאה: USA, New York
שנת ההוצאה הלועזית: 1993
שפה: אנגלית

תוכן

הלגטימציה של ישראל בחוק ובהסטוריה. אוסף הרצאות של כנס על חוק
בינלאומי והסכסוך היהודי ערבי בנושאים: חבר העמים והמנדט,
המלחמה של ישראל באש"ף (ארגון שחרור פלשתינאי), תהליך הסכם השלום
החלטות האו"ם 242, 338, החוקיות של ההתיישבות היהודית ביהודה,
שומרון וחבל עזה, מלחמת המפרץ, הזכות של ישראל להגנה עצמית.
נספחים: המנדט של חבר הלאומים על א"י כולל התזכיר של הממשלה
הבריטית ביחס לעבר הירדן, מפת המנדט עד 4/1946, החלטות מועצת
הבטחון של האו"ם 242 מ-22/11/1967 ו-338 מ-22/10/1973, המפה של
תזכיר המטות המשולבים של צבא ארה"ב מ-11/1967 לגבי גבולות השטח
המינימלי הדרוש לבטחון ישראל, מגילת זכויות האו"ם סעיפים 2(4),
51, 80, הסכם פייסל ויצמן 3/1/1919, סעיף 22 של אמנת חבר הלאומים
מסמך לגבי עמדת משלחת ארה"ב ביחס לא"י בועידת השלום בפריס 1919.
חוזה סברה מ-8/1920 סעיפים 95-94.