גדודים עבריים, חוברות ופרסומים

01.03.1915 - 17.12.1925

סימול התיק : כ 1 - 18

שייך לארכיון: גדודים עבריים
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

מזכרת עדת היהודים באלכסנדריה לאנשי הצבא היהודים הנספחים תחת
דגל ממשלת בריטניה הנאורה. ספרון לזכרון, הכולל תמצית הידיעות
על ארץ ישראל, ישובה וההסתדרות הציונית.
הדפסה של התקוה, מטעם אגודת צעירי ציון באלכסנדריה, בתוספת
הקדשה בכתב יד. סדר תפילה והודאה להבאת דגל גדוד הארבעים
לקלעי המלך לבית הכנסת הגדול בית יעקב בירושלים.(לא בתיק).
חוברת פקודות עבור הכח הים תיכוני הבריטי. פקודת ייסוד הגדודים.
דיווח על פעילות הועד למען הגדוד העברי. מאמר על עתיד ארץ ישראל,
מאת ג'ון הנרי פטרסון (הדפסה). מאמר גלגולי שחרור (הדפסה).
בקשת חנינה ממלך בריטניה עבור 54 חיילי הגדודים ה-38 וה-39 לקלעי
המלך שנשפטו לעבודת פרך.
רשימת מילים באנגלית, תרגומן לעברית וצורת הביטוי שלהן באותיות
אנגליות.
פרסום מאוחר של מרכז ההסברה על הגדודים העבריים במלחמת העולם
הראשונה.
כולל פרסום באידיש.