הדברים גדולים הם מאתנו: פרקי עבר

סימול הספר : צב- 1111

שם מחבר הספר: עמרמי יעקב (יואל)
מוציא לאור: הדר
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1994
שנת ההוצאה העברית: תשנד
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: מפתח שמות.,הקדשה לאמירה שטרן מאת יעקב עמרמי

תוכן

זכרונותיו של יעקב עמרמי יואל: עלייתו ארצה, שרותו במשטרה
הבריטית, פעילותו באצ"ל: השתתפותו במבצעים שונים, פעילותו בתחום
המודיעין, הסזון, תקיפת משטרת רמת גן, פעילות כנגד בוגדים
ומלשינים, חטיפת קצינים בריטיים, תעמולה והסברה, עולי הגרדום,
תליית הסרג'נטים הבריטיים, פרשיות שונות של החרמות, פעילות
בגולה באירופה, צרפת, פריס, בפראג, שהות בכלא באיטליה, היחס
למנחם בגין וליונתן רטוש.