הממשלה בישראל

סימול הספר : מ- 352/ 6

שם מחבר הספר: ענר נדב; יהואש ב', עורך
מוציא לאור: מרכז ההסברה
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1984
שנת ההוצאה העברית: תשמד
שפה: עברית
הערות: סדרה: דע את הממשל.

תוכן

סקירה על התפתחות מוסדות הממשל בישראל: מוסדות הישוב, המנדט
הבריטי, ממשלות ישראל עד ממשלת שמיר - טבלה מסכמת בנספח. המבנה
השלטוני בישראל.