אוסף אצ"ל, האצ"ל בירושלים - חומר למחקרו של יהושע אופיר עבור ענף הסטוריה בצה"ל (העתקים מצולמים, המקור בארכיון צה"ל)

01.01.1947 - 31.12.1955

סימול התיק : כ 4 - 9/ 55

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

תוכן

דיווחים על פעילות יחידות אצ"ל בבסיסים ובקרבות.
כרוזים, תמלילי שידורים, רשימות, מפות.
עדויות ודיווחים מתקופת ההתרחשות ועדויות מאוחרות (1955) של:
משה אריאל, יעקב בן רובי, דוד בריסק-ברוך, יהושע גורדונצ'יק-
אלימלך, ראובן גרינברג-אלחנן, דוד הורן, מיכאל חריף-מאיר, יצחק
טוביאנה-אמנון, בן ציון כהן-גיורא, שמואל כץ, אליהו לוי-אביאל,
יהודה לפידות-נמרוד, יהודה מרינבורג, רפאל סבן-דני, יואל קמחי-
יורם, פנחס רון (טוכמן), עמנואל שילה-ירדן, מנחם שיף-זאב, ניסים
ארמוזר, יוסף מזרחי, איסר נתנזון-גדעון.
(התיק לא נסרק)