בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, מאמרים ורשימות על מנחם בגין מעתון NEWSWEEK

13.06.1977 - 29.08.1977

סימול התיק : פ 20 - 32/ 26

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין

תוכן

קטעי עתונים בנושא הרכבת הקואליציה והממשלה, ביקור מנחם בגין
בארה"ב, היחסים עם ארה"ב.