בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, מאמרים ורשימות על מנחם בגין מעתון THE MILWAUKEE JOURNAL

16.07.1977 - 26.08.1977

סימול התיק : פ 20 - 32/ 25

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין

תוכן

קטעי עתונים בנושא ביקור מנחם בגין בארה"ב, היחסים עם ארה"ב.