בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, מאמרים ורשימות על מנחם בגין מעתון THE JEWISH WEEK

11.09.1977 - 08.01.1978

סימול התיק : פ 20 - 32/ 24

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין

תוכן

קטעי עתונים בנושא הרכבת הקואליציה והממשלה, הקמת התנחלויות
בגדה המערבית, ביקור מנחם בגין בארה"ב, היחסים עם ארה"ב,
ענינים הקשורים לרביזיוניסטים בהסתדרות הציונית.