THE CASE OF ISRAEL

סימול הספר : מ- 17/ 2

שם מחבר הספר: GERVASI FRANK
מוציא לאור: VIKING PRESS
מקום ההוצאה: USA, New York
שנת ההוצאה הלועזית: 1967
שפה: אנגלית

תוכן

תולדות מדינת ישראל, תקופת המנדט הבריטי, מלחמת העולם השנייה
והיווצרות המדינה, בעיית הפליטים, מלחמת העצמאות, מבצע סיני,
מלחמת ששת הימים. סקירות על: ציונות, ערבים, דוד בן-גוריון,
הסכסוך היהודי-ערבי,
נספחים:
1. אימוץ הצהרת בלפור ע"י מעצמות הברית במלחמת העולם הראשונה.
2. סעיף 95 מההסכם בין מעצמות הברית לבין תורכיה (הסכם סברה
10/8/1920) ביחס להקמת בית לאומי ליהודים בא"י.
3. החלטת ועידת סן רמו 1920 לגבי המנדט הבריט והקמת בית לאומי
ליהודים בא"י.
4. הסכם פייסל ויצמן 3/1/1919
5. החלטה משותפת של הקונגרס ונשיא ארה"ב הרדינג ביחס להקמת בית
לאומי ליהודים בא"י (1922).
6. סעיפי המנדט על א"י על חבר הלאומים.
7. החלטת הקונגרס של ארה"ב מ-19/12/1945 לגבי א"י כבית לאומי
ליהודים.
8. הצהרות נשיאי ארה"ב לגבי א"י והבית הלאומי ליהודים: ג'ון אדמס
10/1818, וודרו וילסון 3/1919, קאלוין קולידג' 6/1924, הרברט
הובר 9/1928, פרנקלין ד. רוזוולט 7/1936 9/1940, הרי ס. טרומן
28/10/1946 (מכתב למלך ערב הסעודית)
9. תוכנית הרוב לחלוקה עם אחוד כלכלי שהוצעה ע"י אונסקו"פ ואושרה
ע"י רוב האספה הכללית של האו"ם מ-29/11/1947.
11. הסכם שביתת הנשק עם ירדן רודוס 3/4/1949
10. הצהרת העצמאות של מדינת ישראל (באנגלית)
12. סעיפי ההסכם הנוגעים למעבר חופשי בתעלת סואץ באמנת קושטא
1888 ובהחלטות מועצת הבטחון. הצהרת ממשלת מצרים לאו"ם 24/4/1957
13. פניית ההסתדרות לעובדים הערבים 21/1/1948 ומועצת פועלי חיפה
לתושבים, העובדים ונכבדי הערבים.
14. פקודות קרב מצריות. (מבצע סיני)
15. תוכניות פעולה ופקודות קרב של מדינות ערב במלחמת ששת הימים.