THE FIRST TEN YEARS: A DIPLOMATIC HISTORY OF ISRAEL

סימול הספר : מ- 18/ 2

שם מחבר הספר: EYTAN WALTER
מוציא לאור: SIMON AND SCHUSTER
מקום ההוצאה: USA, New York
שנת ההוצאה הלועזית: 1958
שפה: אנגלית
איורים: איורים

תוכן

מדיניות החוץ של ישראל בעשור הראשון להקמת המדינה. הסכמי שביתת
הנשק ברודוס, ועידת לוזן, ירושלים והמקומות הקדושים, בעיית
הפליטים, הסכסוך הישראלי ערבי, מקומה של ישראל באסיה, ישראל
והתפוצות. הקמת משרד החוץ, פעילותו ומבנהו.