MY COUNTRY: THE STORY OF MODERN ISRAEL

סימול הספר : מ- 311

שם מחבר הספר: EBAN ABBA
מוציא לאור: WEIDENFELD AND NICOLSON
מקום ההוצאה: Eretz Israel, Jerusalem
שנת ההוצאה הלועזית: 1972
שפה: אנגלית
איורים: איורים

תוכן

תולדות ישראל המודרנית. סקירה הסטורית קצרה על התקופה שקדמה
להקמת המדינה, הכרזת העצמאות, מלחמת העצמאות, מבצע סיני, מלחמת
ששת הימים, ממשלות מפלגות הפועלים בעיקר מדיניות החוץ והנסיונות
לפתרון הסכסוך הישראלי ערבי. טבלת תוצאות בחירות לכנסת 7-1,
מפות: קווי שביתת הנשק והפסקת האש ב-1949 וב1967. ישראל במזרח
התיכון.