בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, מאמרים ורשימות על מנחם בגין - קטעי עתונים

01.01.1982 - 19.11.1982

סימול התיק : פ 20 - 32/ 7

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין

תוכן

קטעי עתונים בנושא היחסים עם ארה"ב, הנסיגה מסיני, מבצע שלום
הגליל (מלחמת לבנון), פעילותו של מנחם בגין כראש ממשלה, מותה של
עליזה בגין.