בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, מאמרים ורשימות על מנחם בגין - קטעי עתונים

02.07.1981 - 25.12.1981

סימול התיק : פ 20 - 32/ 6

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין

תוכן

קטעי עתונים בנושא מאמצי מנחם בגין להקמת ממשלה בראשותו, משבר
סוללות הטילים הסוריים בבקעת הלבנון, רצח סאדאת, היחסים עם
ארה"ב.