THE ISRAELI SECRET SERVICE

סימול הספר : מ- 175

שם מחבר הספר: DEACON RICHARD
מוציא לאור: H. HAMILTON
מקום ההוצאה: England, London
שנת ההוצאה הלועזית: 1977
שפה: אנגלית
איורים: איורים

תוכן

תולדות השרותים החשאיים בישראל: המודיעין של המחתרות, המודיעין
של האצ"ל וסקירה קצרה על פעולותיו, שרות הבטחון הכללי, פרשת לבון
פרשיות ריגול, חטיפת אייכמן, המודיעין במלחמת ששת הימים ומלחמת
יום הכיפורים, פעולות טרור ופעולות תגמול, פעולת אנטבה, פרשת
לילהמאר.