ISRAEL A YOUNG STATE IN ASIA

סימול הספר : מ- 8/ 2

שם מחבר הספר: DAS AUBRY C.
מוציא לאור: UNIVERSITAS PUBL.
מקום ההוצאה: Eretz Israel, Jerusalem
שנת ההוצאה הלועזית: 1958
שפה: אנגלית
איורים: איורים

תוכן

הסטוריה של העם היהודי, המנדט הבריטי, עצמאות ישראל, היחסים עם
הערבים ומדינות ערב. המפלגות הפוליטיות, הכנסת, הממשלה ורשויותיה
בעיית הפליטים, ישראל והמדינות באסיה.