ISRAEL

סימול הספר : מ- 275

שם מחבר הספר: BENTWICH NORMAN
מוציא לאור: E. BENN
מקום ההוצאה: England, London
שנת ההוצאה הלועזית: 1952
שפה: אנגלית

תוכן

ישראל. בין הנושאים: תקופת המנדט, האו"ם וישראל, מוסדות המדינה
בממשלת בן-גוריון. בעיית הפליטים ומקומם של ערבים במדינת ישראל.
מעמדה של ירושלים. נספחים: הצהרת העצמאות, חוק השבות, הסכם שביתת
הנשק ישראל-ירדן. מפת ישראל וירושלים.