REBIRTH AND DESTINY OF ISRAEL

סימול הספר : מ- 24/ 2

שם מחבר הספר: BEN-GURION DAVID
מוציא לאור: PHILOSOPHICAL LIBRARY
מקום ההוצאה: USA, New York
שנת ההוצאה הלועזית: 1954
שפה: אנגלית

תוכן

אוסף רשימות של דוד בן גוריון בנושאי ציונות ותולדות מדינת ישראל
היחסים עם השלטון הבריטי, המאבק הלאומי, מפלגות הפועלים, היחס
למבצעי המחתרות, פניות לועדות החקירה בשאלת א"י, מלחמת העצמאות
פרשת אלטלנה, ממשלת בן-גוריון.