בקום מדינת ישראל

סימול הספר : מ- 208

שם מחבר הספר: פולאק אב נ.
מוציא לאור: עיינות
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1955
שנת ההוצאה העברית: תשטו
שפה: עברית

תוכן

תולדות הקמת מדינת ישראל בשנים 1948-1947. מדיניות השלטון הבריטי
מדיניות האו"ם ועדת החקירה שלה, התארגנות מוסדות הישוב להקמת
המדינה שבדרך, המאבק הצבאי ערב קום המדינה, התארגנות הצבא למלחמת
העצמאות, הקמת הממשלה הזמנית הפיכת כוחות ההגנה לצבא. נספח:
החלטות הוועד הפועל הציוני 2/9-25/8/1947 התייחסות לעמדת
הרביזיוניסטים ומפלגות הפועלים.