סודיות, ביטחון וחופש העיתונות

סימול הספר : מ- 124

שם מחבר הספר: גורן דינה
מוציא לאור: י"ל מאגנס
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1976
שנת ההוצאה העברית: תשלו
שפה: עברית

תוכן

ניתוח סוגיית היחסים בין אמצעי התקשורת לבין ממשל בדמוקרטיה.
היחסים בין העתונות העברית לבין שלטונות המנדט. יחסי עתונות
וממשלה עד מלחמת יום הכיפורים. מעורבות הצנזורה הצבאית בפרשיות
שונות, פרשת לבון.