היועץ המשפטי נגד הממשלה

סימול הספר : מ- 354

שם מחבר הספר: גוטמן יחיאל, עורך
מוציא לאור: עידנים
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1981
שנת ההוצאה העברית: תשמא
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

מקומם ומעמדם של היועצים המשפטיים: י. ש. שפירא, מ. שמגר, א. ברק
ח. כהן, ג. האוזנר, מ. בן-זאב בממשלות: בן-גוריון, שרת, אשכול,
מאיר, רבין, בגין. פרשיות משפטיות-פוליטיות שונות ביניהן: פרשת
איסר בארי, פרשת קסטנר, פרשיות לורנץ ורוזנברג, ועדת אגרנט,
פרשת לבון, פרשת רפאל, פרשת ידלין, פרשת עופר, פרשת יהושע בן
ציון, פרשת רחוב השומר - משפטו של ישראל גוטליב, התפקיד שמילא
ברק בהסכם השלום עם מצרים.