מדינת ישראל המחודשת

סימול הספר : מ- 319

שם מחבר הספר: בן-גוריון דוד
מוציא לאור: עם עובד
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1969
כרכים: 02
שפה: עברית

תוכן

תולדות מדינת ישראל מהקמתה עד 1968 על-פי זכרונותיו של דוד
בן-גוריון, יומניו, מסמכים ונתונים סטטיסטיים. סקירה קצרה על
תולדות הציונות והישוב עד קום המדינה, מלחמת העצמאות, ההסכם
עם האצ"ל והלח"י, פרשת אלטלנה, הקמת צה"ל ופרוק המחתרות, פרשת
ברנדוט, סיום המלחמה ושביתת הנשק, הכנסת הראשונה והממשלה הזמנית
הכנסת השנייה וממשלת בן גוריון, פרשת השילומים, היחסים עם מפלגות
הימין, הציונים הכלליים, מבצע קדש, פרשת לבון, משפט אייכמן,
בחירות לכנסת, מדיניות מפלגת העבודה, מלחמת ששת הימים.