תולדות ההתנדבות: בין בריטים, ערבים וגרמנים

סימול הספר : צב- 823/ 3

שם מחבר הספר: גלבר יואב
מוציא לאור: יד יצחק בן-צבי
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1984
שנת ההוצאה העברית: תשמד
שפה: עברית
איורים: איורים,
הערות: שער נוסף באנגלית. מפתחות. כרך ד'.

תוכן

המתנדבים היהודיים מארץ-ישראל ביחידות שונות שונות של הצבא
הבריטי, הנפילה בשבי הגרמני ובריחות מהשבי, תהליך השחרור מהצבא
הבריטי ופרוק החטיבה היהודית הלוחמת.
נתונים סטטיסטיים ורשימות: מספר המתנדבים לצבא הבריטי, רשימת
מקבלי עיטורים וציונים לשבח, רשימת חללי היישוב העברי בארץ ישראל
קיצורים וראשי תיבות, ציונים ביוגרפיים.