בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, קווי היסוד של מדיניות הממשלה

17.06.1977 - 01.08.1981

סימול התיק : פ 20 - 30/ 6

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך: משוער

תוכן

הצהרת בגין בכנסת בעת הצגת ממשלתו וקווי היסוד של הממשלה, 1977,
(אנגלית). טיוטת קווי היסוד של הממשלה בכתב ידו של יחיאל קדישאי,
1891.